หน้าหวะหน้าหวาก

หน้าหวะหน้าหวาก ในภาษาเหนือ แปลว่า หน้าเป็นแผล เหอวะหวะ

Leave a Reply