หมวกอุ่น ในภาษาเหนือ แปลว่า หมวกที่ใส่กันหนาว

Leave a Reply