หมองซ้อกต๊อก

หมองซ้อกต๊อก ในภาษาเหนือ แปลว่า ดูเก่า, หรือซีด, จืดไป

Leave a Reply