หมะต้องไป

หมะต้องไป ในภาษาเหนือ แปลว่า อย่าไป

Leave a Reply