หมาตั๋วนี้

หมาตั๋วนี้ ในภาษาเหนือ แปลว่า สุนัขตัวนี้

Leave a Reply