หม่นซ้อกป้อก

หม่นซ้อกป้อก ในภาษาเหนือ แปลว่า หม่นมัวหรือเทาอ่อน

Leave a Reply