หม่นโซ้กโป้ก

หม่นโซ้กโป้ก ในภาษาเหนือ แปลว่า หม่นสกปรกหรือสีเทาแก่

Leave a Reply