หม่ะต๋าเสือ

หม่ะต๋าเสือ ในภาษาเหนือ แปลว่า ลูกยอ

Leave a Reply