หม่ะหนุน, บ่ะหนุน ในภาษาเหนือ แปลว่า ขนุน

Leave a Reply