หยอมแก้งแด้ง

หยอมแก้งแด้ง ในภาษาเหนือ แปลว่า ผอมกะหร่อง

Leave a Reply