หยังมาดั๊กปิ้ง

หยังมาดั๊กปิ้ง ในภาษาเหนือ แปลว่า ทำไมเงียบจัง

Leave a Reply