หยังมาแปง

หยังมาแปง ในภาษาเหนือ แปลว่า ทำไมแพงจัง

Leave a Reply