หยุบฮั้นซวามนี่

หยุบฮั้นซวามนี่ ในภาษาเหนือ แปลว่า จับนั่นลูบคลำนี่

Leave a Reply