หย้อน

หย้อน ในภาษาเหนือ แปลว่า เถียง

Leave a Reply