หย้าม

หย้าม ในภาษาเหนือ แปลว่า ติดใจหรือได้ใจ

Leave a Reply