หลับเดิก

หลับเดิก ในภาษาเหนือ แปลว่า นอนดึก

Leave a Reply