หลายติ๊ด

หลายติ๊ด ในภาษาเหนือ แปลว่า หลายอาทิตย์

Leave a Reply