หลึกหลวง

หลึกหลวง ในภาษาเหนือ แปลว่า โคตรดื้อ

Leave a Reply