หลุ๊ๆฮากๆ

หลุ๊ๆฮากๆ ในภาษาเหนือ แปลว่า ท้องร่วงและอาเจีย

Leave a Reply