หล๊วกแต้หล๊วกว่า

หล๊วกแต้หล๊วกว่า ในภาษาเหนือ แปลว่า ฉลาดจริงๆ

Leave a Reply