หล๊วกใบ้หล๊วกง่าว

หล๊วกใบ้หล๊วกง่าว ในภาษาเหนือ แปลว่า ฉลาดสุดๆ หรือ ฉลาดมากๆ

Leave a Reply