หล๊อดแหล๊ด

หล๊อดแหล๊ด ในภาษาเหนือ แปลว่า ไร้สาระไปวันๆ หรือ เอาตัวรอดไปวันๆ

Leave a Reply