หอมขนาด

หอมขนาด ในภาษาเหนือ แปลว่า หอมมากเลย

Leave a Reply