หันวุยวาย

หันวุยวาย ในภาษาเหนือ แปลว่า เห็นเลือนๆ ลางๆ

Leave a Reply