หา ในภาษาเหนือ แปลว่า นะ? หรือ น๊า?

Leave a Reply