หึยน่อ

หึยน่อ ในภาษาเหนือ แปลว่า เป็นคำที่แสดงอารมณ์ขัดใจในขณะพูด

Leave a Reply