หูหลึ่ง

หูหลึ่ง ในภาษาเหนือ แปลว่า หูตึง

Leave a Reply