ห่วง (คำเมืองแท้ๆคือ อ่วง ว้อง หรือ ข๋าง) ในภาษาเหนือ แปลว่า ห่วง

Leave a Reply