ห้ามมาขวายหนา

ห้ามมาขวายหนา ในภาษาเหนือ แปลว่า อย่ามาสายนะ

Leave a Reply