ห้าวหน้าห้าวต๋า

ห้าวหน้าห้าวต๋า ในภาษาเหนือ แปลว่า รู้สึกตึงที่ใบหน้า

Leave a Reply