อยากกิ่นก่ะ

อยากกิ่นก่ะ ในภาษาเหนือ แปลว่า อยากกินสิ

Leave a Reply