อยู่ตวยกั๋น

อยู่ตวยกั๋น ในภาษาเหนือ แปลว่า อยู่ด้วยกัน

Leave a Reply