อยู่ต๋ำหมู่นี้

อยู่ต๋ำหมู่นี้ ในภาษาเหนือ แปลว่า อยู่แถวๆนี้

Leave a Reply