อยู่ต๋ำหมู่ฮิมฮ่องเหมืองปู้นก้า

อยู่ต๋ำหมู่ฮิมฮ่องเหมืองปู้นก้า ในภาษาเหนือ แปลว่า อยู่แถวๆริมร่องน้ำนู่นละมั้ง

Leave a Reply