อยู่ต๋ำหมู่

อยู่ต๋ำหมู่ ในภาษาเหนือ แปลว่า อยู่แถวๆ

Leave a Reply