อวดหล๊วก

อวดหล๊วก ในภาษาเหนือ แปลว่า อวดรู้ หรือ อวดฉลาด

Leave a Reply