อะหยังกะ

อะหยังกะ ในภาษาเหนือ แปลว่า อะไรหรอ

Leave a Reply