อะหยังหา

อะหยังหา ในภาษาเหนือ แปลว่า อะไรน๊า?

Leave a Reply