อะหยังแหมม่

อะหยังแหมม่ ในภาษาเหนือ แปลว่า อะไรอีกล่ะ

Leave a Reply