อัลลันล้า

อัลลันล้า ในภาษาเหนือ แปลว่า เป็นคำอุทาน เวลารู้สึกเจ็บ

Leave a Reply