อั้นเกิ่น

อั้นเกิ่น ในภาษาเหนือ แปลว่า อย่างนั้นเลยเหรอ

Leave a Reply