อิด, หม้อย ในภาษาเหนือ แปลว่า เหนื่อย

Leave a Reply