อี่จ๊าดหมา

อี่จ๊าดหมา ในภาษาเหนือ แปลว่า นังชาติหมา, นังชาติชั่ว

Leave a Reply