อี่ ในภาษาเหนือ แปลว่า นัง ใช้ในการด่าผู้หญิง หรือ คนที่ถูกด่าเป็นผู้หญิง

Leave a Reply