อี้ก่ะ ในภาษาเหนือ แปลว่า อย่างนี้สิ

Leave a Reply