อี้เล่าะ

อี้เล่าะ ในภาษาเหนือ แปลว่า เป็นคำสร้อย ความหมายก็จะประมาณว่า อั้ยยะ

Leave a Reply