อุ้ย (เช่น แม่อุ้ย ป้ออุ้ย) ในภาษาเหนือ แปลว่า ปู่ย่าตายาย ลุงป้าน้าอา

Leave a Reply