อู้กั๋นก่อยๆ เน้อ

อู้กั๋นก่อยๆ เน้อ ในภาษาเหนือ แปลว่า พูดคุยกันเบาๆ นะ

Leave a Reply