อู้กำเมือง

อู้กำเมือง ในภาษาเหนือ แปลว่า พูดภาษาเหนือ

Leave a Reply