อู้ดัง ในภาษาเหนือ แปลว่า พูดเสียงดัง

Leave a Reply